Home / O NAMA

O NAMA

Spread the love

 

Zajednica udruga i članova Hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata grada Zagreba, HVIDR-a GZ, je dragovoljna zajednica udruga i članova HRVI koja djeluje na području grada Zagreba, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgava pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje zajednice udruga.

Djelatnosti prema kojima usmjerujemo rad naše zajednice su zaštita prava i interesa ratnih vojnih invalida Domovinskog   rata od općeg društvenog i braniteljskog interesa, te pružanje usluga u vidu organiziranja radnih seminara, savjetovanja, kulturnih i psihosocijalnih radionica i programa te zdravstveno – rehabilitacijskih programa u svrhu poboljšanja uvjeta života i psihosocijalne skrbi.

Ciljevi koje Zajednica nastoji ispuniti ostvaruju se:

  • sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju zakonskih i podzakonskih akata, kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj
  • brigom o osiguranju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
  • brigom o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života
  • brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika, te dodjelom odlikovanja hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata koji su to zaslužili aktivnostima u matičnim braniteljskim udrugama ili su bili zakinuti od sustava tijekom Domovinskog rata odnosno tijekom braniteljske i profesionalne službe u  Oružanim snagama RH
  • promicanjem sporta i rekreacije radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
  • sudjelovanjem i potporom u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i  dezertera
  • koordinacijom rada i djelatnosti svojih članica temeljnih udruga HVIDR-a grada Zagreba u sustavu Zajednice udruga i članova HVIDR-a grada Zagreba u Republici Hrvatskoj
  • pružanjem organizacijske, logističke, stručne i svake druge potpore svojim članovima i temeljnih udrugama na razini grada Zagreba
  • promicanjem hrvatskih nacionalnih interesa, domoljubnih,  povijesnih, kulturnih, gospodarskih vrijednosti od interesa i potreba prema braniteljskoj i stradalničkoj populaciji u hrvatskom društvu i općenito

Predsjedništvo Zajednice udruga i članova HVIDR-e grada Zagreba čine:

Predsjednik ZU i članova HVIDR-e grada Zagreba                                          

Ante Tandara

Nadzorni odbor

Mladen Čmarec

Sud časti:

 Siniša Šprljan     

Opći podaci:

Zajednica udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida grada Zagreba

Zajednica udruga i članova  HVIDR-a grada Zagreba

Slovenska 21

10 140 Zagreb, Hrvatska

OIB: 24433844878

ZABA IBAN: HR 23 23600001101535157