Home / O NAMA

O NAMA

Spread the love

Zajednica udruga i članova Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba, HVIDR-a GZ, dragovoljna je zajednica udruga i članova HRVI koja djeluje na području Grada Zagreba, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgava pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje zajednice udruga.

Djelatnosti prema kojima usmjerujemo rad naše zajednice su:

 • zaštita prava i interesa ratnih vojnih invalida Domovinskog rata od općeg, društvenog i braniteljskog interesa
 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne i pravne potpore i pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada zajednice, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članstva i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu zajednice
 • udruživanje u članstvo HVIDR-a RH
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima

 Ciljevi koje Zajednica nastoji ispuniti ostvaruju se:

HVIDR-a Grada Zagreba je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava. Zajednica sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti.

Članstvo HVIDR-a Grada Zagreba čine:

 • članice: temeljne udruge HVIDR-a Grada Zagreba
 • članovi: članovi temeljnih udruga u sustavu HVIDR-a Grada Zagreba.

Tijela HVIDR-a Grada Zagreba su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Predsjedništvo Zajednice udruga i članova HVIDR-e grada Zagreba čine:

Predsjednik ZU i članova HVIDR-e grada Zagreba                                          

Ante Tandara

Nadzorni odbor

Mladen Čmarec

Sud časti:

 Siniša Šprljan     

Opći podaci:

Zajednica udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida grada Zagreba

Zajednica udruga i članova  HVIDR-a grada Zagreba

Slovenska 21

10 140 Zagreb, Hrvatska

OIB: 24433844878

ZABA IBAN: HR 23 23600001101535157